Product Overview

Apéroplatte Geniesserfür ca. 6 Personen

pro Platte
CHF 75.00

Apéroplatte Mediterranfür ca. 6 Personen

pro Platte
CHF 95.00

Apéroplatte Gaumenschmausfür ca. 6 Personen

pro Platte
CHF 95.00

Da haben wir nun den Salat.